Utylizacja odpadów przemysłowych

30-732 Kraków, ul. Płk. Dąbka 8C/0

NIP:

https://ekonycz.pl/

Oferta przedsiębiorstwa specjalizującego się w odzyskiwaniu surowców wtórnych z odpadów ciekłych i stałych obejmuje również transport zanieczyszczeń zgodnie z przepisami ADR oraz oczyszczanie ścieków. Firma Nycz odbiera ścieki i płynne substancje zanieczyszczone między innymi kwasami, alkaliami, metalami czy solami. Przyjmowane są także szlamy, pyły, katalizatory czy zużyta odzież robocza.

Utylizacja odpadów przemysłowych przeprowadzana jest w elektrolizerach diafragmowych, w węźle deemulgacji czy w reaktorach chemicznych. Co więcej, firma posiada własne laboratorium, które nadzoruje wszystkie procesy.

2023-02-21 00:00:00

toPROMO Advertising Group

32600 Oświęcim, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 28/4

Gomeo

30683 Kraków, ul. Nowosądecka 74

prace.edu.pl

30960 Kraków, ul. Skrytka pocztowa 220