Przedszkole dla dzieci z orzeczeniem - https://www.winners.org.pl

95-080 Tuszyn Las, ul. Pułaskiego 10/0

NIP:

https://www.winners.org.pl

Działalność Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego WInnERS s.c. nakierowana jest przede wszystkim na zapewnienie wsparcia rozwojowego dla dzieci z różnymi potrzebami. Placówka prowadzi zajęcia mające na celu:

  • integrację wychowanków poprzez funkcjonowanie w grupie,
  • stymulację zarówno ciała, jak i umysłu dzieci poprzez organizację planu dnia z uwzględnieniem odpowiedniej ilości ruchu oraz nauki (zwykle poprzez zabawę),
  • dostrzeżenie indywidualnych zdolności malucha i zachęcanie go do ich rozwijania poprzez indywidualne podejście nauczyciela,
  • poznawanie świata poprzez doświadczanie (na przykład różnego rodzaju smaków podczas zajęć kulinarnych).

Przedszkole organizuje też zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W ofercie można znaleźć spotkania z psychologiem, terapeutą, logopedą posiadającymi stosowne kwalifikacje do pracy z wychowankami posiadającymi dokumenty stwierdzające określone zaburzenia w rozwoju psychoruchowym i wymagające indywidualnego podejścia.

2023-04-25 00:00:00

wyprawkowy

95060 Brzeziny, ul. Słoneczna 37

Xfelgi.pl

97330 Poniatów, ul. Piotrkowska 4C

Alamak Sp. z o. o. Sp. k.

93491 Łódź, ul. Władysława Reymonta 4